Företag - Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar.
Vi kompletterar företagshälsovården med en bred spetskunskap inom just psykisk ohälsa genom vårt breda utbud av tjänster och vårt gedigna behandlingsteam som består av flera yrkeskategorier som samarbetar i team. 

Vi skräddarsyr upplägget tillsammans med dig som chef eller ansvarig för verksamheter/företag. 

Vad hjälper vi er med?
Vi hjälper företag att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos de anställda. Chefer och medarbetare kommer till oss för till exempel samtalsstöd vid en livskris, missbruksproblematik, stresshantering eller behandling av till exempel depression eller ångestsyndrom. 
  
Att som chef ta hand om och värna om sin egen och sina anställdas psykiska hälsa leder på sikt till en mer välmående, effektiv och bättre presterande organisation. Som chef får man ofta inte bara en bättre förmåga till att kunna förstå och ta hand om sig själv, utan också sina anställda.
 

Tjänster - Företag/privatperson

Vi kan hjälpa dig eller ditt företag med tex: 

 • Hälsoundersökning
 • Utredning. Läs mer här
 • Olika typ av stress. Läs mer här.
 • Handledning och konsultation. Läs mer här
 • Depression
 • Livskriser
 • Neuropsykiatrisk utredning
 • Paniksyndrom
 • PTSD
 • Relationsproblem
 • Social fobi
 • Sömnstörningar
 • Specifik fobi
 • Stress
 • Tvångssyndrom

Behandling

Vi erbjuder följande psykologiska behandlingsmodeller utifrån behov och problematik. Samtliga behandlingsmodeller utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för psykologisk behandling.

 • ​Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 •  Interpersonell psykoterapi (IPT)
 •  Psykodynamisk terapi (PDT)
 •  Adolescent Community Reinforcement Approach (ACRA)


Vi har även avtal med Region Uppsala för psykoterapi genom Ekeby Hälsocenter.

Stresshantering i grupp 

Målsättning att du lär dig att:

Stresshantering 

 • bli medveten om nuet, hur man tänker och att lära sig vila i sig själv.
 • bli uppmärksam på "tankefällor".
 • lugnt observera och acceptera snarare än att reagera, analysera och värdera.
 • använda olika verktyg i vardagen.