Utredning

En utredning utgör underlag för diagnostik, vårdplanering och behandling och kan vara aktuell när det föreligger en problematik som leder till betydande funktionsnedsättning eller väsentligt försämrad livskvalitet i exempelvis hemmiljön, på jobbet eller i relationer.​

Basutredning

Utredningen genomförs av leg. psykolog och leg. psykiater.

Utredningen syftar till att kartlägga och göra en fördjupad bedömning av funktioner och eventuella funktionsbrister. Utredningen ger rekommendationer gällande behandlingsinsatser och kan även påvisa behov av utökad neuropsykiatrisk utredning.​

Basutredning innehåller bland annat:

  • Kartläggning av problematik med hjälp av intervjuer och frågeformulär
  • Genomgång av anamnes och aktuell livssituation
  • Kartläggning av alkohol- och drogvanor
  • Diagnostisk bedömning och vid behov förslag om utökad utredning
 

Tid för basutredning
Utredningen pågår under cirka fyra veckor.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan om basutredning. 
 

Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning erbjuds då basutredning resulterar i sådan frågeställning. Observera att en neuropsykiatrisk utredning ofta kräver att man genomgått stabiliserande behandling, exempelvis traumabehandling.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan om neuropsykiatrisk utredning.