Handledning

Handledning och konsultation för personal och chefer 

Insatserna syftar till att främja personlig och professionell utveckling. Det kan handla om att få dela med sig av det som varit svårt i arbetet och på så sätt förhindra känslomässig utmattning, att främja metakompetens om vad man kan och inte kan, att säkerställa ett gott bemötande på arbetsplatsen.

Handledningen utförs av beteendevetare, leg. psykoterapeut & psykoterapihandledare. 

Vi erbjuder även konsultation med psykiater och psykolog.