Företagshälsa

Psykiatrisk utredning och diagnostik, psykologisk behandling samt handledning till yrkesverksamma.

Verksamheten riktar sig främst till företag och verksamheter med erbjudande om olika former av vård-abonnemang samt skräddarsydda företagspaket och utbildningar inom psykisk hälsa och personlig utveckling.

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag: 

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen är en utmaning

Vi kompletterar företagshälsovården med en bred spetskunskap inom just psykisk ohälsa genom vårt breda utbud av tjänster och vårt gedigna behandlingsteam som består av flera yrkeskategorier som samarbetar.

Vi skräddarsyr upplägget tillsammans med dig som chef eller ansvarig för verksamheter/företag.

 

Vad kan vi hjälpa ditt företag och medarbetare med?

Vi hjälper företag att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Chefer och medarbetare kommer till oss för till exempel samtalsstöd vid stress, oro, ångest eller missbruksproblematik.
  
Att som chef ta hand om och värna om sin egen och sina anställdas psykiska hälsa leder på sikt till en mer välmående, effektiv och bättre presterande organisation. 

 

Handledning och konsultation för personal och chefer 

Insatserna syftar till att främja personlig och professionell utveckling. Det kan handla om att få dela med sig av det som varit svårt i arbetet och på så sätt förhindra känslomässig utmattning, att främja metakompetens om vad man kan och inte kan.

Handledningen utförs av beteendevetare, leg. psykoterapeut & psykoterapihandledare.