top of page

Kvalitet och miljö

Ekebygruppen och dess dotterbolag, inklusive Uppsala Hälsocenter är
ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Vi skapar professionell vård genom kundfokus, hög kvalitet och tillgänglighet 

Verksamhetsansvariga

Verksamhetsansvariga

SCAB_ISO_14001_Sve_RGB.png

Ekebygruppen arbetar för ständig utveckling av kvalitet och miljö och är sedan 2022

ISO-certifierade enligt standard ISO 9001:2015 och Miljö enligt standard ISO 14001:2015. 

​Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

 

Koncernen Ekebygruppen Vård och Omsorg är progressiv inom många utvecklingsområden och deltar i och driver utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Vi är en växande och dynamisk organisation och har alltid en nyfikenhet på att utveckla vården och hitta nya vägar i vårt arbetssätt. Vi strävar i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt efter att ta hänsyn till kvalitet och miljö och skapa en grund för ett förebyggande kvalitets- och miljöarbete.

SCAB_ISO_9001_Sve_RGB.png
Holding Plant

Människa, miljö och hälsa

Inom Ekebygruppen Vård och Omsorg arbetar vi för en hållbar utveckling utifrån sambandet människa, miljö och hälsa. Vi arbetar för en ständig förbättring och för att miljölagstiftning och andra myndighetskrav efterlevs. Målet är att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöpåverkan genom att planera, genomföra och följa upp miljöarbetet i alla verksamheter.

Kompetens och engagemang

Samtliga medarbetare ska genom en ständig dialog ställa kvalitets- och miljökrav på koncerns affärspartners och på sig själva. Koncernen strävar hela tiden efter att öka kompetensen och engagemanget hos sina anställda. Vi arbetar fortlöpande för att förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som det berörs av som en miniminivå. 

Drawing on a Board
bottom of page