Information gällande COVID-19

Med anledning av de senaste veckornas spridning av Covid-19, mer känt som Coronavirus vill vi informera om hur vi hanterar situationen på Uppsala Hälsocenter för att du som patient ska känna dig trygg hos oss.
 


Nedan följer en sammanfattning av vidtagna åtgärder på mottagningen:

 • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten.
 • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal.
 • Vi har etablerat en krisgrupp som träffas varje dag för att planera vidare åtgärder.
 • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 
 • Personal samlas inte fysiskt i större grupp. 
 • Utökat möjlighet för videobesök.
 • Utökad tillgänglighet i telefon genom att bemanna upp telefonmottagningen.
 • Besökare med förkylningssymptom får inte besöka mottagningen.
 • När patienter ringer för att boka tid görs alltid en individuell bedömning om fysisk besök är lämpligt eller om man istället ska träffa sin vårdgivare via video. 
 • Gruppverksamheter inställda.
 • Uppdaterade smittskyddsrutiner. 

 
Har du frågor?
Har du frågor gällande hur vi hanterar situationen kring Coronaviruset mejla gärna: smittskydd@uppsalahalsocenter.se