top of page
DSC_5226.jpg

Gruppverksamhet

För att främja goda levnadsvanor för ett längre och friskare liv erbjuder vi olika typer av gruppbehandlingar

Gruppverksamhet på Uppsala Hälsocenter

Inom ramen för vårt primärvårdsuppdrag erbjuder vi olika typer av gruppbehandlingar.

Mediyoga:

För stressreducering, ökad rörlighet och minskad smärta
Påverkar fysiskt, mentalt och emotionellt.

 

Just nu kan du boka tid via 1177 för passet 15.30 med länken nedan:

  • Mediyoga

All behandling föregås av bedömning. Efter etablerad kontakt från din vårdcentral med rekommendation så kontaktar du caroline.sall@aroshalsocenter.se för intresseanmälan.
bokar du själv en tid via 1177.se

Varje besök kostar 200 kr

Läs mer om våra gruppbehandlingar och boka nedan.

Har du svårigheter att boka tid för återbesök via 1177?

Prova att ta bort Uppsala Hälsocenter som mottagning och lägga till den igen!

MediYoga-MOSI®

- En evidensbaserad Metod

För stressreducering, ökad rörlighet och minskad smärta
Påverkar fysiskt, mentalt och emotionellt.

Löpande kurser, nästa start 29 augusti samt 26 september
Plats: Uppsala Hälsocenter           
Adress: Kungsgatan 115.
Tisdagar: 13.30-14.45
Antal gånger: 10

Kostnad: Patientavgift 200 kr / tillfälle. Frikort gäller
Ledare: Caroline Säll, MediYogalärare

Anmälan sker efter rekommendation från din vårdgivare. 
För information och intresseanmälan kontakta Caroline Säll via 1177 
Aros- eller Uppsala Hälsocenter eller din vårdgivare. 

MediYoga som metod (MOSI®) är utformat för användning i svensk hälso- och sjukvård som prevention, intervention och rehabilitering ofta som komplement och understödjande till standardbehandling.

 

Metoden består av standardiserade program innehållande flera verktyg som tränas metodiskt, enskilt eller i kombination;

- Medveten närvaro
- Andningsträning
- Fysisk Aktivitet
- Meditation

Träningen kan utföras av alla, även för den som har fysiska begränsningar. Träningen individanpassas utifrån förutsättningar och behov.

Syftet med träningen är ökad livskvalitet genom ökad funktion både fysiskt och psykologiskt.
MediYoga som metod (MOSI®) är en kvalitetssäkrad och standardiserad intervention som utvecklats genom forskning sedan 1998. Metoden är effektiv, patientsäker och kostnadseffektiv och används idag på 325 hälso- och sjukvårdsenheter i Sverige.

Publicerad forskning på MediYoga visar på minskad stress, minskad oro och ångest, minskad smärta, sänkt blodtryck, ökad livskvalitet, ökad sömnkvalitet samt kostnadseffektivitet.

Utgångspunkten är ett holistiskt och salutogent synsätt utifrån den bio-psykosociala modellen.

MediYoga UHC.jpg

MediYoga med Caroline

MediYoga

Hitta hit

Vår mottagning är belägen på Kungsgatan 115.

 

Parkering

Parkering finns i anslutning till lokalen och erbjuder 1 timme gratis parkering. 

Buss

Busshållplats Kungshörnet och Vimplegatan 
ligger i anslutning till mottagningen 

 

Välkomna till oss! 

bottom of page