top of page
DSC_5226.jpg

Gruppverksamhet

För att främja goda levnadsvanor för ett längre och friskare liv erbjuder vi olika typer av gruppbehandlingar

Gruppverksamhet på Uppsala Hälsocenter

MediYoga-MOSI®

- En evidensbaserad Metod

För stressreducering, ökad rörlighet och minskad smärta
Påverkar fysiskt, mentalt och emotionellt.

Kursstart 5 september

Dag: Tisdagar

Tid: 10.30 - 11.45

Kursstart 26 september

Tid 08.45 - 10.00

Adress: Kungsgatan 115.
Plats: Meliva vårdcentral Kungshörnet (f
.d Uppsala Hälsocenter)           
Antal gånger: 10

Kostnad: Patientavgift 200 kr / tillfälle. Frikort gäller
Ledare: Caroline Säll, MediYogalärare

Anmälan sker efter rekommendation från din vårdgivare. 
För information och intresseanmälan kontakta Caroline Säll via 1177 
Meliva vårdcentral Aros/- 
Kungshörnet, eller din vårdgivare. 

MediYoga som metod (MOSI®) är utformat för användning i svensk hälso- och sjukvård som prevention, intervention och rehabilitering ofta som komplement och understödjande till standardbehandling.

 

Metoden består av standardiserade program innehållande flera verktyg som tränas metodiskt, enskilt eller i kombination;

- Medveten närvaro
- Andningsträning
- Fysisk Aktivitet
- Meditation

Träningen kan utföras av alla, även för den som har fysiska begränsningar. Träningen individanpassas utifrån förutsättningar och behov.

Syftet med träningen är ökad livskvalitet genom ökad funktion både fysiskt och psykologiskt.
MediYoga som metod (MOSI®) är en kvalitetssäkrad och standardiserad intervention som utvecklats genom forskning sedan 1998. Metoden är effektiv, patientsäker och kostnadseffektiv och används idag på 325 hälso- och sjukvårdsenheter i Sverige.

Publicerad forskning på MediYoga visar på minskad stress, minskad oro och ångest, minskad smärta, sänkt blodtryck, ökad livskvalitet, ökad sömnkvalitet samt kostnadseffektivitet.

Utgångspunkten är ett holistiskt och salutogent synsätt utifrån den bio-psykosociala modellen.

MediYoga UHC.jpg

MediYoga med Caroline

MediYoga

Hitta hit

Vår mottagning är belägen på Kungsgatan 115.

 

Parkering

Parkering finns i anslutning till lokalen och erbjuder 1 timme gratis parkering. 

Buss

Busshållplats Kungshörnet och Vimplegatan 
ligger i anslutning till mottagningen 

 

Välkomna till oss! 

bottom of page